Tiltak for å hindre uønsket påvirkning

Valgdirektoratet deltar i arbeidet med å styrke motstanden mot uønsket påvirkning og hybride trusler knyttet til valget.


For å sikre valget på en god måte, har regjeringen opprettet en arbeidsgruppe med alle relevante departementer og aktører. Arbeidsgruppa står bak de ti tiltakene i planen, som samlet sett skal styrke motstanden mot slike trusler både før og etter valget.

Regjeringen lanserte tiltaksplanen i dag. Du kan lese den her.

Det er ikke avdekket forsøk på påvirkning i Norge. Likevel er det viktig å være godt forberedt.

Tiltakene er rettet både mot kandidater, innbyggere, medier og de som er ansvarlige for gjennomføring av valget. Noen av tiltakene er allerede iverksatt og frem mot valget skal alle tiltakene bli gjennomført på en god måte.

Ett av tiltakene er å sende ut informasjonsbrosjyre til alle kandidater ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Les om brosjyren her.

Arbeidsgruppen har vært ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har representanter fra Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Valgdirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Etterretningstjenesten (E-tjenesten) og Medietilsynet.