Slik fungerer manntallet

Manntallet sikrer at bare de som har stemmerett får stemme, og at ingen får stemme mer enn en gang.

Publisert:

I Norge er manntallet som benyttes ved valg elektronisk. Kommunene kan derfor krysse velgere i manntallet direkte i det elektroniske valgadministrative systemet (EVA), gjennom å søke opp velgeren eller ved å skanne valgkortet til velgeren. Dette gjøres av alle kommunene i forhåndsstemmeperioden, og av 298 kommuner på valgdagen. 58 kommuner benytter papirmanntall på valgdagen.

Sikringstiltak

Det elektroniske manntallet er sikret på lik linje med resten av EVA. Dette innebærer blant annet tilgangsstyring med sertifikater og pålogging via id-porten, redundante systemer, flere typer back-up, brannmurer og oppdeling av nettverk. For flere sikringstiltak se vår artikkel om systemdokumentasjon og kildekode i EVA.

Rutiner dersom det elektroniske manntallet er utilgjengelig

Kommunene har manuelle rutiner for å håndtere valggjennomføringen dersom det elektroniske manntallet skulle bli utilgjengelig, for eksempel hvis internettilgangen eller strøm faller bort.

I slike tilfeller har kommunene beredskapskonvolutter for stemmesedlene, som kryssjekkes mot manntallet så snart det elektroniske manntallet er tilgjengelig igjen. Kommunene har fått grundig opplæring i håndtering av beredskapstilfeller og har tilgang til Valgdirektoratets brukerstøtte. Valggjennomføringen går derfor som planlagt om dette skulle oppstå.

Synlig i møtebøkene

Dersom det dukker opp velgere som allerede er krysset av i manntallet, får disse likevel levert sin stemme. Disse stemmegivningene blir da lagt til side og blir håndtert av stemmestyret i valgoppgjøret.