Å stemme i nye kommuner

Ved valget i 2019 stemmer innbyggerne på det nye kommunestyret og fylkestinget som trer i kraft noen måneder etter valget.


Kommune- og regionreformen har innvirkninger på mange områder i Norge, ikke minst gjelder dette for hvordan kommunestyre- og fylkestingsvalgene i 2019 skal gjennomføres i de kommunene som blir slått sammen og regionene som blir opprettet fra 1. januar 2020. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har derfor gjennom to forskrifter fastsatt at valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Det betyr at alle som stemmer ved valget i 2019 velger representanter til kommunestyret og fylkestinget i de nye enhetene, som trer i kraft 1. januar 2020.  

Les mer om dette i pressemeldingen fra KMD.