SMS til alle velgere

Onsdag 4. september sender Valgdirektoratet ut en SMS til alle velgere med en påminnelse om å bruke stemmeretten ved årets lokalvalg.


Ved tidligere valg har det blitt gjennomført forsøk med utsendelse av SMS til et representativt utvalg velgere. Dette hadde signifikant effekt i enkelte velgergrupper som i utgangspunktet hadde lavere valgdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Vi sender derfor ut SMS ved dette valget også men denne gangen som en hyggelig påminnelse til alle stemmeberettigede i Norge

Grunnlaget for SMS-utsending er manntallet den 29.08.2019. Kontaktinformasjonen ble kontrollert mot Kontakt- og reservasjonsregisteret den 30.08.2019.

Tiltaket med utsendelse av SMS vil gi lik informasjon til alle velgere.

Det er sendt ut SMS til ca. 4 millioner stemmeberettigede.

Det er Valgdirektoratet som sender ut SMS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Les mer her.