I år får mange valgkortet digitalt

valgkort-mockup (1).jpg

Ved årets valg får rundt en halv million stemmeberettigede digitale valgkort. Velgerne har da valgkortet på mobilen og lett tilgjengelig når de skal stemme.


18 kommuner deltar i et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort. Målet er å se på nye måter å sende valgkortet på, for å gjøre det lettere for velgerne å bruke valgkortet. I tillegg fører digitale valgkort til mindre bruk av papir og reduksjon av kostnader. Det er Valgdirektoratet som har ansvar for forsøket.

De fleste velgerne i kommunene som er med i forsøket får valgkortet for kommunestyre- og fylkestingsvalget digitalt i stedet for på papir i postkassen. I begynnelsen av august får de en SMS med lenke til valgkortet. Lenken viser til deres digitale postkasse hvis de bruker Digipost eller e-Boks. Hvis velgeren ikke har digital postkasse får vedkommende valgkortet på en personlig side på valg.no. 

Velgere som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får valgkortet på papir via brevpost.

Kommuner som deltar i forsøket:

Bergen, Bodø, Fredrikstad, Færder, Gjøvik, Gloppen, Grimstad, Hamar, Hå, Lillesand, Skaun, Skien, Stjørdal, Tromsø, Ulstein, Vadsø, Vanylven og Vågan.

Slik bruker velgeren valgkortet

Velgeren får en SMS med en lenke. Denne lenken fører velgeren til pålogging for ID-porten. Når velgeren har logget seg på kommer vedkommende automatisk til valgkortet sitt. Velgeren kan enten ta et bilde av dette, eller logge seg på i valglokalet.

Velgere som tar bilde må påse at de får med strekkoden som finnes på valgkortet. Det er denne valgmedarbeiderne trenger.