Brev med påminnelse om stemmerett

Valgdirektoratet har sendt ut brev med oppfordring om å bruke stemmeretten til velgere med innvandrerbakgrunn.

Publisert:

Brevet er sendt til velgere som ikke har norsk statsborgerskap og til velgere som har hatt norsk statsborgerskap i mindre enn 18 år. Brevet skal også være en påminnelse om at velger har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Denne gruppen har tidligere hatt lavere valgdeltakelse enn resten av befolkningen. Målet med brevet er å øke valgdeltakelsen.

Ved tidligere valg har det blitt gjennomført forsøk med utsendelse av brev til velgere uten norsk statsborgerskap og de som har hatt norsk statsborgerskap i mindre enn 18 år. Forsøket viste at dette førte til økt valgdeltakelse. Vi sender derfor ut brev ved dette valget også.

Alle som er folkeregistrert med innvandrerbakgrunn får brev om å delta i valget. Unntaket er personer som har hatt norsk statsborgerskap i mer enn 18 år.

Vi sender også ut en SMS med påminnelse om valget til alle velgere.

Det er Valgdirektoratet som sender ut brev på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Les mer her.