Til Om valg : Mer om valg

Gode skussmål for Valgdirektoratet

Valgdirektoratet sin evaluering av valggjennomføringen viser at de fleste kommuner og fylkeskommuner er godt tilfredse med direktoratets tjenester og med veiledningen de har fått i valggjennomføringen.

Publisert:

Spesielt trekker kommunene og fylkeskommunene frem at de er godt fornøyde med Valgmedarbeiderportalen, som er direktoratets informasjonsplattform for de valgansvarlige i kommunene og fylkeskommunene. De er også fornøyde med at direktoratets opplæringssamlinger i forkant av valget, og ønsker at dette tilbudet videreføres.

Ønsker mer praktisk veiledning

Analysene av evalueringen viser at Valgdirektoratet kan bli bedre på noen områder. Særlig ønsker både kommunene og fylkeskommunene at veiledningen de får fra direktoratet i større grad knyttes til praktisk gjennomføring av valg heller enn til lovverk.

Bruker undesøkelsen til å bli enda bedre

Valgdirektoratet er glade for at kommunene og fylkeskommunene er godt fornøyde med våre tjenester og er i gang med å bruke denne evalueringen og erfaringer fra valget til å se på hvordan vi kan levere enda bedre tjenester og veiledning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Om undersøkelsen

I tiden etter stortings- og sametingsvalget 2017 gjennomførte Valgdirektoratet en valggjennomføringsundersøkelse blant valgmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner. Det var Valgdirektoratet som utarbeidet spørreskjemaet som kort tid etter valget ble sendt ut til samtlige kommuner og fylkeskommuner. Svarprosenten var på rundt 80 prosent for utvalget. Direktoratet ga Kantar TNS i oppdrag å kartlegge og analysere svarene. Du kan lese hele evalueringen her.

Egen evaluering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ideas2evidence gjennomført en evaluering av Valgdirektoratets tjenester til kommuner og fylkeskommuner ved stortingsvalget i 2017. Denne evalueringen finner du på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider.