Til Stortingsvalet 2021 : Førehandsrøyste

Forhåndsstemme i utlandet

Det er mulig å forhåndsstemme fra utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen fra 1. juli 2021.

Publisert:

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Hvor kan jeg stemme?

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. Det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere som oppnevnes av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Dette kommer det mer informasjon om senere.

Når er fristen for å stemme?

Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 3. september, mens den på Svalbard og Jan Mayen er 10. september.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 13. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.