Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Valresultat og valoppgjer

Kommunene fornøyd med lokalvalget

Kommunene var tilfredse med Valgdirektoratets tjenester i 2019. Undersøkelser viser også at de fleste stemmeberettigede fikk med seg informasjon fra Valgdirektoratet.


Evalueringen av lokalvalget høsten 2019 viser at kommunene er fornøyde med tjenestene Valgdirektoratet leverer. Det er Oslo Economics som har stått for evalueringen på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Rapporten viser at 90% av kommunene er fornøyde eller svært fornøyde med Valgdirektoratets tjenester. Oslo Economics har sett på hvordan Valgdirektoratet har løst oppgavene sine, og hvordan direktoratet og kommunene har samarbeidet.

Evalueringen kan du lese her.

De fleste fikk med seg informasjon fra Valgdirektortatet

Over 8 av 10 stemmeberettigede innbyggere i Norge har sett informasjonstiltak fraValgdirektoratet, viser en oppmerksomhetsmåling Opinion gjennomførte for Valgdirektoratet. Opinion gjennomførte også en undersøkelse av forsøket med elektronisk utsendelse av valgkort. 

Les oppmerksomhetsmålingen

Les evalueringen av valgkort