Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Valgresultat og valgoppgjør
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Når er valgresultatet klart?

Valgresultatet er klart når det er klart, men du trenger mest sannsynlig ikke å vente til konstituering 31. oktober før du vet hvem som sitter i kommune- og fylkesstyret ditt.

Arkivert

Opptelling av stemmer går gjennom flere kontrollmekanismer for å sikre at vi får et korrekt valgresultat. De aller fleste stemmene blir likevel talt opp i løpet av valgkvelden og natten. Mange steder er et foreløpig valgresultat klart da, men helt avgjort er det ikke. I grove trekk telles stemmene på følgende måte:

  • Kommunene begynner å telle forhåndsstemmer på valgdagen. De aller fleste er ferdig med å telle disse innen de siste valglokalene stenger klokken 21.00
  • Fra valglokalene stenger kan kommunene begynne å telle valgtingsstemmer
  • Klokka 17.00 tirsdag 10. september er siste frist for at sent innkomne forhåndsstemmer har ankommet valgstyrene. Kommunene starter da opptellingen av disse.
  • I den endelige opptellingen registreres også rettelsene velgerne har gjort på stemmeseddelen. Det vil variere fra kommune til kommune når dette er klart.
  • Fylkesvalgstyrene kontrollerer kommunenes opptelling av fylkestingsvalget og registrerer rettelser velgerne har gjort på stemmesedlene. Denne opptellingen skal starte så snart det lar seg gjøre.

Velgere kan klage på forhold rundt forberedelsene og gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget. Klagefristen er syv dager etter valgdagen. Klagefristen på valgoppgjøret er syv dager etter at dette er godkjent av kommunestyret eller fylkestinget.

I artikkelen Fra urne til resultat finner du en mer detaljert beskrivelse av hvordan din stemme blir en del av valgresultatet.